Rozwody i prawo rodzinne

Oferujemy kompleksową obsługę przy wszelkiego rodzaju sprawach z zakresu stosunków małżeńskich, dochodzenia alimentów, uregulowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi, przysposobienia, opieki i kurateli. Pomoc prawna Kancelarii TOGA obejmuje w szczególności:

  • sprawy o rozwód i separację
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
  • sprawy o alimenty,
  • sprawy o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi,
  • podział majątku małżeńskiego,
  • sporządzanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich,
  • sprawy o przysposobienie, jego rozwiązanie i unieważnienie,
  • sprawy związane z ustalaniem i zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa.
Copyright © 2019 Kancelaria Adwokacka TOGA | Berlin | Bydgoszcz | Olsztyn | Toruń | Klauzula prawna
85-129 Bydgoszcz, ul. Poznańska 28/4
Strony internetowe: impulsivo.pl