Przedsiębiorcy

Kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria Adwokacka TOGA zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. W ramach świadczonych usług proponujemy stałe prowadzenie wszystkich spraw Klienta począwszy od przygotowywania projektów umów, opinii, pism, uchwał, pozwów i innych dokumentów prawnych, przez zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji publicznej, skończywszy na uczestniczeniu w negocjacjach biznesowych oraz weryfikacji prawnej planowanych przedsięwzięć. Kancelaria zapewnia zastępstwo w sporach gospodarczych, cywilnych, karno- skarbowych, pracowniczych oraz postępowaniach administracyjnych.

Windykacja należności

Oferujemy pełną obsługę związaną z egzekwowaniem zaległych należności. Świadczona pomoc obejmuje reprezentację już na etapie postępowania przedsądowego i obejmuje takie czynności jak weryfikacja dłużnika, wezwania do zapłaty, czy prowadzenie negocjacji. Kancelaria może poszczycić się bardzo wysoką skutecznością dochodzenia roszczeń pieniężnych już na etapie przedsądowym. Kancelaria zapewnia także sprawne i skuteczne prowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego, mające na celu maksymalne zabezpieczenie interesów klienta, obejmując swym zakresem m.in. sporządzenie pozwów, zabezpieczenie roszczeń i egzekucję komorniczą nie tylko na terenie Polski, ale także innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Spółki prawa handlowego

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa spółek handlowych. Pomagamy w wyborze formy prowadzenia planowanej działalności, zajmujemy się sporządzaniem i weryfikacją umów spółek, statutów, a także rejestracją i wprowadzaniem zmian z Krajowym rejestrze Sądowym. Świadczymy pomoc w procesach przekształceniowych, w przypadkach likwidacji, a także upadłości spółek.

Działalność gospodarcza

Kancelaria świadczy także doraźną pomoc prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie indywidualnych zleceń. Oferujemy pomoc prawną w zakresie sporów sądowych, windykacji, sporządzaniu umów, opinii, jak i udział w postępowaniach i negocjacjach handlowych.

Copyright © 2019 Kancelaria Adwokacka TOGA | Berlin | Bydgoszcz | Olsztyn | Toruń | Klauzula prawna
85-129 Bydgoszcz, ul. Poznańska 28/4
Strony internetowe: impulsivo.pl