Klienci indywidualni

Świadczymy kompleksową pomoc prawną osobom prywatnym w zakresie spraw cywilnych, karnych i administracyjnych. Świadczone usługi obejmują udzielanie porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentacja klientów przed sądami i organami administracji publicznej, sporządzanie pozwów i pism procesowych.

Windykacja należności

Oferujemy obsługę związaną dochodzeniem roszczeń pieniężnych. Zapewniamy kompleksową pomoc już na etapie postępowania przed sądowego, a dotychczasowe doświadczenie wskazuje na bardzo wysoką skuteczność działań już w tej fazie postępowania. Oferujemy skuteczne działanie na rzecz klienta w trakcie postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Nieruchomości

Do bogatej oferty naszej Kancelarii należą również sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami. Naszych Klientów reprezentujemy w sprawach związanych m.in. z ustalaniem granic nieruchomości, dotyczących zasiedzenia, czy ich podziału. Działamy także w sporach dotyczących służebności przesyłu, czy wynagrodzenia należnego od przedsiębiorstw przesyłowych. Na zlecenie naszych Mocodawców ustalamy stan prawny nieruchomości i występujemy z pozwami o ustalenie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Copyright © 2019 Kancelaria Adwokacka TOGA | Berlin | Bydgoszcz | Olsztyn | Toruń | Klauzula prawna
85-129 Bydgoszcz, ul. Poznańska 28/4
Strony internetowe: impulsivo.pl